Przewody ujemne i dodatnie tworzą ścieżkę

montaż paneli solarnychFotowoltaika jest nauką stojącą za najpopularniejszą formą wykorzystania energii słonecznej. Jest to proces przekształcania światła słonecznego bezpośrednio w elektryczność.

Efekt fotowoltaiczny zaobserwowano po raz pierwszy w 1839 roku.

Historycznie programy kosmiczne były największymi zwomontaż paneli solarnych .

Widok do druku:

montaż paneli solarnych