Jest kłopotliwy w eksploatacji ponieważ: Kocioł węglowy

wynajem nagrzewnic olejowych
Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem.
W tradycyjnych układach są to: Piec węglowy w wykonaniu tradycyjnym – tzw.

piec izbowy, pozostaje w wielu gospodarstwach domwynajem nagrzewnic olejowych .