Nagrzewnica - budowa i działanie

nagrzewnice master gazowe nagrzewnice master gazowe
Sposób działania nagrzewnicy uzależniony jest od jej rodzaju. Powietrze w nagrzewnicach wodnych podgrzewa się dzięki wymiennikowi aluminiowemu, przez który przepływa gorąca woda.
Dzięki wymiennikowi energia cieplna przekazywana jest przez lamele i powietrze uzyskuje podwyższoną temperaturę. Nagrzew.

Widok do druku:

nagrzewnice master gazowe