symulator zderzeń warszawa

Coś co byłoby w normalnych warunkach

symulator zderzeń warszawa Bezpieczeństwo na drodze tworzą ludzie którzy się po niej poruszają.
Statystyki prowadzone przez polską policję pokazują, że ponad 90% wypadków na drogach w naszym kraju spowodowane są przez czynnik ludzki.

Co składa się na ten czynnik? Wiele sytuacji - może to być np.

zwykła nieuwaga, brak dostosowania się do podstawowych zasad ruchu drogowego (takich jak np. bezpieczny odstęp), bezmyślność, czy po prostu t.